Структура

ОД”Охрана – София”

Адрес: 1000 София, Съдебна палата

Телефон: 02/930 81 32

e-mail: delovodstvo.sf@gdo.bg

 

ОЗ“Охрана – София област”

Адрес: 1618 София, бул.”Братя Бъкстон” № 5

Телефон: 02/8185832

e-mail: delovodstvo.sfo@gdo.bg

 

ОЗ“Охрана – Видин”

Адрес: 3700 Видин,Окръжен съд

Телефон: 094/691432

e-mail: delovodstvo.vd@gdo.bg

 

ОЗ“Охрана – Враца”

Адрес: 3000 Враца, бул. “Христо Ботев” № 29 Съдебна палата

Телефон: 092/682532

e-mail: delovodstvo.vr@gdo.bg

 

ОЗ“Охрана – Монтана”

Адрес: 3400 Монтана, ул. “Васил Левски” № 24, Съдебна палата

Телефон: 096/399532

e-mail: delovodstvo.mn@gdo.bg

 

ОЗ“Охрана – Благоевград”

Адрес: 2700 Благоевград, пл. “Васил Левски” № 1 Съдебна палата

Телефон: 073/829332

e-mail: delovodstvo.bl@gdo.bg

 

ОЗ “Охрана – Перник”

Адрес: 2300 Перник, ул. “Търговска” № 37, Окръжен съд

Телефон: 076/686532

e-mail: delovodstvo.pk@gdo.bg

 

ОЗ “Охрана – Кюстендил”

Адрес: 2500 Кюстендил, ул. “Гороцветна” № 29а, административен съд

Телефон: 078/556032

e-mail:delovodstvo.kn@gdo.bg

 

 

ОД”Охрана – Пловдив”

Адрес: 4000 Пловдив, ул. “Фр.Жолио Кюри” № 17, Съдебна палата

Телефон: 032/658 532

e-mail: delovodstvo.pd@gdo.bg

 

ОЗ“Охрана – Пазарджик”

Адрес: 4400 Пазарджик, ул. “Хан Крум” № 3, окръжен съд

Телефон: 034/409 332

e-mail: delovodstvo.pz@gdo.bg

 

ОЗ“Охрана – Стара Загора”

Адрес: 6000 Стара Загора, ул. “Митрополит Методи Кусев” № 33 Окръжен съд

Телефон: 042/ 699 932

e-mail: delovodstvo.sz@gdo.bg

 

ОЗ“Охрана – Смолян”

Адрес: 4700 Смолян, бул. “България” № 1

Телефон: 0301/27832

e-mail: delovodstvo.sm@gdo.bg

 

ОЗ“Охрана – Хасково”

Адрес: 6300 Хасково, бул. “България” № 144 Окръжен съд

Телефон: 038/ 608 832  

e-mail: delovodstvo.hs@gdo.bg

 

ОЗ“Охрана – Кърджали”

Адрес: 6600 Кърджали, бул. “Беломорски” № 48, Окръжен съд

Телефон: 0361/ 68032

e-mail: delovodstvo.kj@gdo.bg

 

 

 ОД”Охрана – Варна”

Адрес: 9000 Варна, ул. „Радецки” № 68

Телефон: 052/ 664 332

e-mail: delovodstvo.vn@gdo.bg

 

ОЗ“Охрана – Шумен”

Адрес: 9700 Шумен, ул. „Съединение” № 107

Телефон: 054/855732

e-mail: delovodstvo.sh@gdo.bg

 

 ОЗ“Охрана – Търговище”

Адрес: 7700 Търговище, пл.”Свобода”Съдебна палата

Телефон: 0601/47032

e-mail: delovodstvo.tr@gdo.bg

 

ОЗ“Охрана – Разград”

Адрес: 7200 Разград, пл.”Независимост”, Окръжен съд

Телефон: 084/615032

e-mail: delovodstvo.rz@gdo.bg

 

ОЗ“Охрана – Добрич”

Адрес: 9300 Добрич, ул. “д-р Константин Стоилов”№ 7 съдебна палата

Телефон: 058/653732

e-mail: delovodstvo.db@gdo.bg

 

 ОЗ“Охрана – Силистра”

Адрес: 7500 Силистра, ул. „Симеон велики” № 31

Телефон: 086/878732

e-mail: delovodstvo.sls@gdo.bg

 

 

ОД”Охрана – Велико Търново”

Адрес: 5000 Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 16 Съдебна палата

Телефон: 062/6830 32

e-mail: delovodstvo.vt@gdo.bg

 

ОЗ“Охрана – Ловеч”

Адрес: 5500 Ловеч, ул. “Търговска” № 41, Окръжен съд

Телефон: 068/651632

e-mail: delovodstvo.lv@gdo.bg

 

 ОЗ“Охрана – Плевен”

Адрес: 5800 Плевен, Ул. „Димитър Константинов” № 25 Окръжен съд

Телефон: 064/881832

e-mail: delovodstvo.pl@gdo.bg

 

ОЗ“Охрана – Русе”

Адрес: 7000 Русе, ул. “Александровска” № 57, Окръжен съд

Телефон: 082/880732

e-mail: delovodstvo.rs@gdo.bg

 

ОЗ“Охрана – Габрово”

Адрес: 5300 Габрово, Съдебна палата пл.”Възраждане” № 1

Телефон: 066/840332

e-mail: delovodstvo.gb@gdo.bg

 

ОД”Охрана – Бургас”

Адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” № 101 Окръжен съд

Телефон: 056/ 85 73 32

e-mail: delovodstvo.bs@gdo.bg

 

ОЗ“Охрана – Ямбол”

Адрес: 8600 Ямбол, ул. “Жорж Папазов” № 1 Окръжен съд

Телефон: 046/677132

e-mail: delovodstvo.ym@gdo.bg

 

ОЗ“Охрана – Сливен”

Адрес: 8800 Сливен, пл. “Хаджи Димитър” № 2 Съдебна палата

Телефон: 044/616632

e-mail: delovodstvo.sl@gdo.bg