Обществени поръчки [97]

26.06.2014
No в АОП:
02022-2014-0011
Краен срок за подаване на документи:
05.08.2014 15:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от Главна дирекция "Охрана", по обособени позициикакто следва:

позиция І:„Доставка на зимно специално облекло, в т.ч. костюм зимен;

позиция ІІ: „Доставка на лятно специално облекло, в т.ч. костюм летен специален /яке и панталон и трикотажна блуза”

позиция ІІІ: Доставка на строево облекло, в т.ч. мъжки униформени ризи с къс ръкав и строеви панталони

25.06.2014
No в АОП:
02022-2014-0010
Краен срок за подаване на документи:
23.07.2014 11:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на   обувни артикули/ обувки цели полеви / за нуждите на служителите от Главна дирекция "Охрана"

25.06.2014
No в АОП:
9031131
Краен срок за подаване на документи:
24.07.2014 11:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на специализиран софтуер – програма за обучение на потребители на скенери за проверка на багаж – Hi-Scan 7555i.

25.06.2014
No в АОП:
9031133
Краен срок за подаване на документи:
22.07.2014 11:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационна, компютърна и периферна техника”

23.06.2014
No в АОП:
02022-2014-0009
Краен срок за подаване на документи:
11.08.2014 11:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Застрахователни услуги за нуждите на Главна дирекция „Охрана”, по обособени позиции както следва:

обособена позиция № І: Застраховка „Живот” на служителите

обособена позиция № ІІ: Застраховка „Гражданска отговорност”,

обособена позиция № ІІІ: Застраховки „КАСКО” и „Злополука на местата в МПС”

 

18.06.2014
No в АОП:
9030693
Краен срок за подаване на документи:
04.07.2014 11:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Доставка на патрони за нуждите на ГДО по обособени позиции:

Обособена позиция І – доставка на 70 000 броя бойни патрони калибър 9х18мм;

Обособена позиция ІІ - доставка на 10 000 броя 9х18мм патрони „стоп” за пистолет „Макаров” /ПМ/;

Обособена позиция ІІІ - доставка на 3 500 броя патрони 12 кал. патрони с каучукови сачми /ПКС/.

18.06.2014
No в АОП:
02022-2014-0008
Краен срок за подаване на документи:
21.07.2014 14:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили на   Главна дирекция „Охрана”   и териториалните й звена, по обособени позиции, както следва:

Позиция №1: Следгаранционно обслужване и ремонт на 14 автомобила,   находящи се на територията на град София;

Позиция №2: Следгаранционно обслужване и ремонт на 5 автомобила, находящи се на територията на гр. Благоевград;

Позиция №3: Следгаранционно обслужване и ремонт на 3 автомобила, находящи се на територията на град Перник;

Позиция №4: Следгаранционно обслужване и ремонт на 3 автомобила, находящи се на територията на град Кюстендил;

Позиция №5: Следгаранционно обслужване и ремонт на 3 автомобила, находящи се на територията на град Монтана;

Позиция №6: Следгаранционно обслужване и ремонт на 3 автомобила, находящи се на територията на град Видин;

Позиция №7: Следгаранционно обслужване и ремонт на 3 автомобила, находящи се на територията на град Враца;

Позиция №8: Следгаранционно обслужване и ремонт на 5 автомобила, находящи се на територията на град Пловдив;

Позиция №9: Следгаранционно обслужване и ремонт на 2 автомобила, находящи се на територията на град Пазарджик;

Позиция №10: Следгаранционно обслужване и ремонт на 3 автомобила, находящи се на територията на град Смолян;

Позиция №11: Следгаранционно обслужване и ремонт на 3 автомобила, находящи се на територията на град Хасково;

Позиция №12: Следгаранционно обслужване и ремонт на 4 автомобила, находящи се на територията на град Стара Загора;

Позиция №13: Следгаранционно обслужване и ремонт на 2 автомобила, находящи се на територията на град Кърджали;

Позиция №14: Следгаранционно обслужване и ремонт на 7 автомобила, находящи се на територията на град Варна;

Позиция №15: Следгаранционно обслужване и ремонт на 3 автомобила, находящи се на територията на град Добрич;

Позиция №16: Следгаранционно обслужване и ремонт на 4 автомобила, находящи се на територията на град Шумен;

Позиция №17: Следгаранционно обслужване и ремонт на 3 автомобила, находящи се на територията на град Разград.

Позиция №18: Следгаранционно обслужване и ремонт на 2 автомобила, находящи се на територията на град Търговище.

Позиция №19: Следгаранционно обслужване и ремонт на 2 автомобила, находящи се на територията на град Силистра.

Позиция №20: Следгаранционно обслужване и ремонт на 5 автомобила, находящи се на територията на град Велико Търново.

Позиция №21: Следгаранционно обслужване и ремонт на 2 автомобила, находящи се на територията на град Габрово.

Позиция №22: Следгаранционно обслужване и ремонт на 6 автомобила, находящи се на територията на град Плевен.

Позиция №23: Следгаранционно обслужване и ремонт на 5 автомобила, находящи се на територията на град Ловеч.

Позиция №24: Следгаранционно обслужване и ремонт на 4 автомобила, находящи се на територията на град Русе.

Позиция №25: Следгаранционно обслужване и ремонт на 4 автомобила, находящи се на територията на град Бургас.

Позиция №26: Следгаранционно обслужване и ремонт на 2 автомобила, находящи се на територията на град Сливен.

Позиция №27: Следгаранционно обслужване и ремонт на 4 автомобила, находящи се на територията на град Ямбол.

 

 

16.06.2014
No в АОП:
9030540
Краен срок за подаване на документи:
25.06.2014 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на хигиенни и миещи препарати, и консумативи за нуждите на Главна дирекция „Охрана“ и териториалните й звена"

Страница 9 от 13