Обществени поръчки [113]

18.08.2015
No в АОП:
02022-2015-0007
Краен срок за подаване на документи:
23.09.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Следгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили  на Главна дирекция „Охрана” и териториалните й звена, по обособени позиции

13.08.2015
No в АОП:
02022-2015-0005
Краен срок за подаване на документи:
17.09.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво и бензин А95Н) за нуждите на Главна дирекция „Охрана”, чрез карти за безналично плащане.”

13.08.2015
No в АОП:
02022-2015-0006
Краен срок за подаване на документи:
17.09.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Застрахователни услуги за нуждите на Главна дирекция „Охрана”, по обособени позиции

21.07.2015
No в АОП:
9044045
Краен срок за подаване на документи:
31.07.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на копирна хартия, офис материали и консумативи за нуждите на Главна дирекция „Охрана“ и териториалните й звена”

14.07.2015
No в АОП:
9043792
Краен срок за подаване на документи:
24.07.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационна, компютърна и периферна техника”

26.06.2015
No в АОП:
02022-2015-0003
Краен срок за подаване на документи:
06.08.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Комуникационна свързаност от мобилен оператор  за нуждите на Главна дирекция „Охрана”

26.06.2015
No в АОП:
02022-2015-0004
Краен срок за подаване на документи:
30.07.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Извънгаранционно сервизно обслужване на системи за сигурност на обекти на ГД „Охрана” и доставка  на компоненти за тях - подсистеми СОТ, видеонаблюдение, контрол на достъпа и интеграционна платформа”

24.06.2015
No в АОП:
02022-2015-0002
Краен срок за подаване на документи:
27.07.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от Главна дирекция „Охрана”, по обособени позиции, както следва: позиция І: „Доставка на  зимно специално облекло, в т.ч.  кожена куртка, костюм зимен и  пуловер с дълъг ръкав с пагони; позиция ІІ: „Доставка на лятно специално облекло, в т.ч. костюм летен, лятна риза и лятна шапка ”

Страница 9 от 15