Обществени поръчки [123]

01.03.2016
No в АОП:
02022-2016-0001
Краен срок за подаване на документи:
15.04.2016 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Предоставяне и поддържане на защитена VPN услуга от комуникационен оператор на територията на страната за нуждите на ГД „Охрана”

24.11.2015
No в АОП:
9048031
Краен срок за подаване на документи:
07.12.2015 13:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Сключване на групова рискова застраховка „Живот” за служителите на ГД „Охрана” и териториалните й звена”

20.11.2015
No в АОП:
9047894
Краен срок за подаване на документи:
01.12.2015 17:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на три употребявани високопроходими автомобила за нуждите на Главна дирекция „Охрана”

20.11.2015
No в АОП:
9047906
Краен срок за подаване на документи:
01.12.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на 1 бр. стационарна рентгенова система за инспекция на ръчен багаж в сградата на Районен съд- гр. София” - бул. ”Цар Борис ІІІ” № 54”

17.11.2015
No в АОП:
02022-2015-0011
Краен срок за подаване на документи:
15.01.2016 13:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Окрупняване на сградните охранителни инсталации чрез проектиране, изготвяне на количествено стойностни сметки /КСС/ и тръжни документации за последващо доизграждане на Национална информационна система за електронна сигурност на обектите на съдебната власт”

11.11.2015
No в АОП:
02022-2015-0010
Краен срок за подаване на документи:
07.01.2016 13:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност за обекти на съдебната власт” с пет обособени позиции, както следва:

обособена позиция № І:„Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район София;

обособена позиция № ІІ: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Пловдив;

обособена позиция № ІІІ: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Варна;

обособена позиция № ІV: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Бургас;

обособена позиция № V: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район В.Търново.

29.10.2015
No в АОП:
02022-2015-0009
Краен срок за подаване на документи:
13.11.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

„Абонаментно обслужване и периодична актуализация на счетоводна програма „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство /Конто 66/” за нуждите на Главна дирекция „Охрана” и териториалните й звена”

30.09.2015
No в АОП:
02022-2015-0008
Краен срок за подаване на документи:
30.10.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Извънгаранционно сервизно обслужване на системи за сигурност на обекти на ГД „Охрана” и доставка  на компоненти за тях - подсистеми СОТ, видеонаблюдение, контрол на достъпа и интеграционна платформа

Страница 9 от 16