Обществени поръчки [123]

12.07.2016
No в АОП:
02022-2016-0007
Краен срок за подаване на документи:
17.08.2016 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от ГД „Охрана”.

11.07.2016
No в АОП:
02022-2016-0006
Краен срок за подаване на документи:
15.08.2016 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на обувни артикули за нуждите на служителите от Главна дирекция „Охрана”

14.04.2016
No в АОП:
02022-2016-0005
Краен срок за подаване на документи:
30.05.2016 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на Главна дирекция „Охрана”

13.04.2016
No в АОП:
02022-2016-0004
Краен срок за подаване на документи:
27.05.2016 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ГД „Охрана” , по следните обособени позиции:

Обособена позиция №1-„Доставка на 8 броя специализирани автомобили /6+1 места/

Обособена позиция №2-„Доставка на 5 броя специализирани автомобили /8+1 места/”

12.04.2016
No в АОП:
02022-2016-0003
Краен срок за подаване на документи:
27.05.2016 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Следгаранционно обслужване и ремонт на 54бр. автомобила на   Главна дирекция „Охрана”   и териториалните й звена, по обособени позиции

12.04.2016
No в АОП:
9052509
Краен срок за подаване на документи:
22.04.2016 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на радио комуникационно оборудване за нуждите на ГД „Охрана” /по стандарт DMR-digital protocol-ETSI-TS102 361-1,2,3/

07.04.2016
No в АОП:
9052195
Краен срок за подаване на документи:
19.04.2016 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”

25.03.2016
No в АОП:
02022-2016-0002
Краен срок за подаване на документи:
09.05.2016 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на ГД ”Охрана”

Страница 8 от 16