Обществени поръчки [113]

28.10.2016
No в АОП:
9057923
Краен срок за подаване на документи:
14.11.2016 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на GPS – оборудване за служебните автомобили в  Главна  дирекция „Охрана”

27.10.2016
No в АОП:
9057909
Краен срок за подаване на документи:
08.11.2016 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на 84бр. автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”

03.10.2016
No в АОП:
02022-2016-0009
Краен срок за подаване на документи:
09.11.2016 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Застрахователни услуги за нуждите на Главна дирекция „Охрана”, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № І: Застраховка „Живот” на служителите;

Обособена позиция № ІІ: Застраховка „Гражданска отговорност”;

Обособена позиция № ІІІ:Застраховки „КАСКО” и „Злополука на местата в МПС”.

25.08.2016
No в АОП:
9055752
Краен срок за подаване на документи:
28.09.2016 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на индивидуални противогази за нуждите на ГД „Охрана” – 510 бр.

22.08.2016
No в АОП:
9055597
Краен срок за подаване на документи:
17.09.2016 11:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационна, компютърна и периферна техника”

05.08.2016
No в АОП:
02022-2016-0008
Краен срок за подаване на документи:
12.09.2016 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво и бензин А95Н) за нуждите на Главна дирекция „Охрана” чрез карти за безналично плащане

12.07.2016
No в АОП:
02022-2016-0007
Краен срок за подаване на документи:
17.08.2016 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от ГД „Охрана”.

11.07.2016
No в АОП:
02022-2016-0006
Краен срок за подаване на документи:
15.08.2016 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на обувни артикули за нуждите на служителите от Главна дирекция „Охрана”

Страница 6 от 15