Обществени поръчки [102]

12.04.2016
No в АОП:
9052509
Краен срок за подаване на документи:
22.04.2016 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на радио комуникационно оборудване за нуждите на ГД „Охрана” /по стандарт DMR-digital protocol-ETSI-TS102 361-1,2,3/

07.04.2016
No в АОП:
9052195
Краен срок за подаване на документи:
19.04.2016 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”

25.03.2016
No в АОП:
02022-2016-0002
Краен срок за подаване на документи:
09.05.2016 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на ГД ”Охрана”

01.03.2016
No в АОП:
02022-2016-0001
Краен срок за подаване на документи:
15.04.2016 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Предоставяне и поддържане на защитена VPN услуга от комуникационен оператор на територията на страната за нуждите на ГД „Охрана”

24.11.2015
No в АОП:
9048031
Краен срок за подаване на документи:
07.12.2015 13:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Сключване на групова рискова застраховка „Живот” за служителите на ГД „Охрана” и териториалните й звена”

20.11.2015
No в АОП:
9047894
Краен срок за подаване на документи:
01.12.2015 17:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на три употребявани високопроходими автомобила за нуждите на Главна дирекция „Охрана”

20.11.2015
No в АОП:
9047906
Краен срок за подаване на документи:
01.12.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на 1 бр. стационарна рентгенова система за инспекция на ръчен багаж в сградата на Районен съд- гр. София” - бул. ”Цар Борис ІІІ” № 54”

17.11.2015
No в АОП:
02022-2015-0011
Краен срок за подаване на документи:
15.01.2016 13:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Окрупняване на сградните охранителни инсталации чрез проектиране, изготвяне на количествено стойностни сметки /КСС/ и тръжни документации за последващо доизграждане на Национална информационна система за електронна сигурност на обектите на съдебната власт”

Страница 6 от 13