Обществени поръчки [123]

29.06.2017
No в АОП:
02022-2017-0004
Краен срок за подаване на документи:
07.08.2017 17:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

"Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност за обекти на съдебната власт” с пет обособени позиции, както следва:

обособена позиция № І: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район София;

обособена позиция № ІІ: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Пловдив;

обособена позиция № ІІІ: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Варна;

обособена позиция № ІV: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Бургас;

обособена позиция № V: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район В. Търново“

22.06.2017
No в АОП:
9065520
Краен срок за подаване на документи:
30.06.2017 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на мултифункционални и мрежови устройства за нуждите на ГДО“

29.05.2017
No в АОП:
02022-2017-0003
Краен срок за подаване на документи:
04.07.2017 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Публично състезание

Следгаранционно обслужване и ремонт на 66 бр. автомобила на   Главна дирекция „Охрана”   и териториалните й звена, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Следгаранционно обслужване и ремонт на 29 автомобила,  находящи се на територията на Областна дирекция „Орана - Пловдив”. Обособена позиция № 2:  Следгаранционно обслужване и ремонт на 23 автомобила, находящи се на територията на Областна дирекция „Охрана - Варна”. Обособена позиция № 3: Следгаранционно обслужване и ремонт на 14 автомобила,  находящи се на територията на Областна дирекция „Охрана - Бургас”

17.05.2017
No в АОП:
9064384
Краен срок за подаване на документи:
05.06.2017 17:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”

18.04.2017
No в АОП:
02022-2017-0002
Краен срок за подаване на документи:
29.05.2017 15:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ГД „Охрана”, по следните обособени позиции:

Обособена позиция №1- „Доставка на 10 броя специализирани автомобили /8+1 места/

Обособена позиция №2- „Доставка на един брой пътнически микробус“ /8+1 места/.

07.04.2017
No в АОП:
9063136
Краен срок за подаване на документи:
25.04.2017 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”

03.02.2017
No в АОП:
02022-2017-0001
Краен срок за подаване на документи:
10.03.2017 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

"Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност за обекти на съдебната власт” с пет обособени позиции, както следва:  обособена позиция № І: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район София; обособена позиция № ІІ: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Пловдив; обособена позиция № ІІІ: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Варна; обособена позиция № ІV: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Бургас; обособена позиция № V: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район В.Търново

06.12.2016
No в АОП:
9059514
Краен срок за подаване на документи:
19.12.2016 14:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Сключване на групова рискова застраховка „Живот” за служителите на ГД „Охрана” и териториалните й звена”

Страница 6 от 16