Обществени поръчки [114]

01.08.2017
No в АОП:
9066820
Краен срок за подаване на документи:
14.08.2017 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка и монтаж на дисков масив за нуждите на Главна дирекция „Охрана”. Дейности по конфигуриране, настройка и пускане в експлоатация”.

31.07.2017
No в АОП:
02022-2017-0008
Краен срок за подаване на документи:
05.09.2017 15:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на два броя пътнически автомобили /4+1 места/ за нуждите на ГД „Охрана”

31.07.2017
No в АОП:
02022-2017-0007
Краен срок за подаване на документи:
08.09.2017 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво и бензин А95Н) за нуждите на Главна дирекция „Охрана” чрез карти за безналично плащане

24.07.2017
No в АОП:
02022-2017-0006
Краен срок за подаване на документи:
30.08.2017 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на обувни артикули за нуждите на служителите от Главна дирекция „Охрана”.

24.07.2017
No в АОП:
02022-2017-0005
Краен срок за подаване на документи:
28.11.2017 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от ГД ”Охрана”.

06.07.2017
No в АОП:
9066004
Краен срок за подаване на документи:
24.07.2017 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

“Комуникационна свързаност от мобилен оператор

за нуждите на ГД “Охрана”

03.07.2017
No в АОП:
9065837
Краен срок за подаване на документи:
17.07.2017 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на радио комуникационно оборудване за нуждите на ГД „Охрана” /по стандарт DMR-digital protocol-ETSI-TS102 361-1,2,3/.

29.06.2017
No в АОП:
02022-2017-0004
Краен срок за подаване на документи:
07.08.2017 17:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

"Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност за обекти на съдебната власт” с пет обособени позиции, както следва:

обособена позиция № І: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район София;

обособена позиция № ІІ: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Пловдив;

обособена позиция № ІІІ: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Варна;

обособена позиция № ІV: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Бургас;

обособена позиция № V: „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район В. Търново“

Страница 4 от 15