Обществени поръчки [123]

30.03.2018
No в АОП:
9074448
Краен срок за подаване на документи:
20.04.2018 10:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”.

14.02.2018
No в АОП:
02022-2018-0001
Краен срок за подаване на документи:
14.03.2018 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Публично състезание

Следгаранционно обслужване и ремонт на 84бр. автомобила на Главна дирекция „Охрана” и териториалните й звена, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Следгаранционно обслужване и ремонт на 57 /петдесет и седем/ автомобила, по Щат на ГД „Охрана“ – ЦУ, ОД „Охрана - София“ и прилежащите й Областни звена „Охрана“ Перник, София област, Кюстендил, Благоевград, Враца, Монтана и Видин.

Обособена позиция №2: Следгаранционно обслужване и ремонт на 27 /двадесет и седем/ автомобила, по Щат на ОД „Охрана – Велико Търново“и прилежащите й Областни звена „Охрана“ Габрово, Русе, Ловеч и Плевен.

08.11.2017
No в АОП:
9070101
Краен срок за подаване на документи:
27.11.2017 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Сключване на групова рискова застраховка за служителите на ГД „Охрана” и териториалните й звена”

27.10.2017
No в АОП:
9069719
Краен срок за подаване на документи:
15.11.2017 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатацияна GPS – оборудване за служебните автомобили в Главна дирекция „Охрана”.

17.10.2017
No в АОП:
9069362
Краен срок за подаване на документи:
31.10.2017 11:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на 1500 бр. калъфи за служебна карта с вграден легитимационен знак за нуждите на ГД „Охрана”

16.10.2017
No в АОП:
9069301
Краен срок за подаване на документи:
30.10.2017 13:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на 44 бр. зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”

03.10.2017
No в АОП:
02022-2017-0010
Краен срок за подаване на документи:
26.10.2017 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Публично състезание

„Извънгаранционно сервизно обслужване на системи за сигурност на обекти на ГД „Охрана” и доставка  на компоненти за тях - подсистеми СОТ, видеонаблюдение, контрол на достъпа и интеграционна платформа”

02.10.2017
No в АОП:
02022-2017-0009
Краен срок за подаване на документи:
24.10.2017 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Публично състезание

Следгаранционно обслужване и ремонт на 84 бр. автомобила на   Главна дирекция „Охрана”   и териториалните й звена, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Следгаранционно обслужване и ремонт на  57 /петдесет и седем/  автомобила,   находящи се на територията ГД „Охрана“ – ЦУ и  Областна дирекция „Охрана - София”.

     Обособена позиция №2: Следгаранционно обслужване и ремонт на 27 /двадесет и седем/ автомобила,  находящи се на територията на Областна дирекция „Охрана – Велико Търново”.

Страница 4 от 16