Обществени поръчки [108]

02.10.2017
No в АОП:
02022-2017-0009
Краен срок за подаване на документи:
24.10.2017 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Публично състезание

Следгаранционно обслужване и ремонт на 84 бр. автомобила на   Главна дирекция „Охрана”   и териториалните й звена, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Следгаранционно обслужване и ремонт на  57 /петдесет и седем/  автомобила,   находящи се на територията ГД „Охрана“ – ЦУ и  Областна дирекция „Охрана - София”.

     Обособена позиция №2: Следгаранционно обслужване и ремонт на 27 /двадесет и седем/ автомобила,  находящи се на територията на Областна дирекция „Охрана – Велико Търново”.

21.09.2017
No в АОП:
9068541
Краен срок за подаване на документи:
09.10.2017 14:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационна, компютърна и периферна техника”

01.08.2017
No в АОП:
9066820
Краен срок за подаване на документи:
14.08.2017 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка и монтаж на дисков масив за нуждите на Главна дирекция „Охрана”. Дейности по конфигуриране, настройка и пускане в експлоатация”.

31.07.2017
No в АОП:
02022-2017-0008
Краен срок за подаване на документи:
05.09.2017 15:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на два броя пътнически автомобили /4+1 места/ за нуждите на ГД „Охрана”

31.07.2017
No в АОП:
02022-2017-0007
Краен срок за подаване на документи:
08.09.2017 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво и бензин А95Н) за нуждите на Главна дирекция „Охрана” чрез карти за безналично плащане

24.07.2017
No в АОП:
02022-2017-0006
Краен срок за подаване на документи:
30.08.2017 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на обувни артикули за нуждите на служителите от Главна дирекция „Охрана”.

24.07.2017
No в АОП:
02022-2017-0005
Краен срок за подаване на документи:
28.11.2017 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от ГД ”Охрана”.

06.07.2017
No в АОП:
9066004
Краен срок за подаване на документи:
24.07.2017 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

“Комуникационна свързаност от мобилен оператор

за нуждите на ГД “Охрана”

Страница 3 от 14