Обществени поръчки [123]

28.02.2019
No в АОП:
9086253
Краен срок за подаване на документи:
18.03.2019 17:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”

19.11.2018
No в АОП:
9083238
Краен срок за подаване на документи:
03.12.2018 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Застраховка „Гражданска отговорност“ на служебните моторни превозни средства на ГД „Охрана“

03.10.2018
No в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
12.10.2018 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Абонаментно обслужване и периодична актуализация на счетоводна програма „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство /Конто 66/” за нуждите на Главна дирекция „Охрана” и териториалните й звена”

10.08.2018
No в АОП:
9079519
Краен срок за подаване на документи:
27.08.2018 10:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на радио комуникационно оборудване за нуждите на ГД „Охрана” /по стандарт DMR-digital protocol -ETSI-TS102 361-1,2,3/  

08.08.2018
No в АОП:
02022-2018-0008
Краен срок за подаване на документи:
17.09.2018 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Застрахователни услуги за нуждите на Главна дирекция „Охрана”, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № І: Групова рискова застраховка на служителите на ГД „Охрана“;

Обособена позиция № ІІ: Застраховка „Гражданска отговорност”;

Обособена позиция № ІІІ: Застраховки „КАСКО” и „Злополука на местата в МПС”

03.08.2018
No в АОП:
9079224
Краен срок за подаване на документи:
16.08.2018 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационна, компютърна и периферна техника”

17.07.2018
No в АОП:
9078568
Краен срок за подаване на документи:
27.07.2018 10:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на радио комуникационно оборудване за нуждите на ГД „Охрана” /по стандарт DMR-digital protocol-ETSI-TS102 361-1,2,3/

06.06.2018
No в АОП:
9076871
Краен срок за подаване на документи:
25.06.2018 11:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на Главна дирекция „Охрана”

Страница 2 от 16