Обществени поръчки [113]

14.05.2018
No в АОП:
9075992
Краен срок за подаване на документи:
22.05.2018 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка и монтаж на система за видео- сканиране на долната страна на МПС за нуждите на ГД „Охрана““

08.05.2018
No в АОП:
02022-2018-0005
Краен срок за подаване на документи:
13.06.2018 17:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на ГД „Охрана“

 

08.05.2018
No в АОП:
9075746
Краен срок за подаване на документи:
25.05.2018 15:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Доставка на 70 броя бронежилетки за открито носене за нуждите на ГДО.

25.04.2018
No в АОП:
02022-2018-0004
Краен срок за подаване на документи:
18.05.2018 17:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Публично състезание

Следгаранционно обслужване и ремонт на 64 бр. автомобила на   Главна дирекция „Охрана”   и териториалните й звена, по обособени позиции, както следва:

     Обособена позиция №1: Следгаранционно обслужване и ремонт на 27автомобила,  находящи се на територията на Регионална дирекция „Охрана - Пловдив” и прилежащите й Областни звена „Охрана“ Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Кърджали, Хасково и Смолян.

     Обособена позиция №2: Следгаранционно обслужване и ремонт на 23 автомобила, находящи се на територията на Регионална дирекция „Охрана - Варна”и прилежащите  й Областни звена „Охрана“ Варна, Добрич, Силистра, Търговище, Шумен и Разград.

     Обособена позиция №3: Следгаранционно обслужване и ремонт на 14 автомобила, находящи се на територията на Регионална дирекция „Охрана - Бургас” и прилежащите й Областни звена „Охрана“ Бургас,Ямбол и Сливен

24.04.2018
No в АОП:
02022-2018-0003
Краен срок за подаване на документи:
01.06.2018 17:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Предоставяне и поддържане на защитена VPN услуга от комуникационен оператор на територията на страната за нуждите на ГД „Охрана”

03.04.2018
No в АОП:
02022-2018-0002
Краен срок за подаване на документи:
15.05.2018 17:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от ГД ”Охрана”

30.03.2018
No в АОП:
9074448
Краен срок за подаване на документи:
20.04.2018 10:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”.

14.02.2018
No в АОП:
02022-2018-0001
Краен срок за подаване на документи:
14.03.2018 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Публично състезание

Следгаранционно обслужване и ремонт на 84бр. автомобила на Главна дирекция „Охрана” и териториалните й звена, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Следгаранционно обслужване и ремонт на 57 /петдесет и седем/ автомобила, по Щат на ГД „Охрана“ – ЦУ, ОД „Охрана - София“ и прилежащите й Областни звена „Охрана“ Перник, София област, Кюстендил, Благоевград, Враца, Монтана и Видин.

Обособена позиция №2: Следгаранционно обслужване и ремонт на 27 /двадесет и седем/ автомобила, по Щат на ОД „Охрана – Велико Търново“и прилежащите й Областни звена „Охрана“ Габрово, Русе, Ловеч и Плевен.

Страница 2 от 15