Обществени поръчки [113]

26.03.2012
No в АОП:
02022-2012-0001
Краен срок за подаване на документи:
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЗАЩИТЕНА VPN УСЛУГА ОТ КОМУНИКАЦИОНЕН ОПЕРАТОР НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ЗА НУЖДИТЕ НА ГД „ОХРАНА”

Страница 15 от 15