Обществени поръчки [114]

14.02.2014
No в АОП:
02022-2014-0001
Краен срок за подаване на документи:
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на Главна дирекция „Охрана

12.11.2013
No в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационна, компютърна и периферна техника”

07.10.2013
No в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатици в помещенията на структурните звена на ГД „Охрана”

04.10.2013
No в АОП:
02022-2013-0008
Краен срок за подаване на документи:
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво, и автомобилни бензини А95Н и А98Н) за нуждите на Главна дирекция „Охрана”, чрез карти за безналично плащане

30.08.2013
No в АОП:
02022-2013-0007
Краен срок за подаване на документи:
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Доставка на  обувни артикули за нуждите на служителите от Главна дирекция "Охрана, в т.ч.: - обувки половинки (пролетно-есенен артикул): 1250чф., в т.ч. до 150чф. дамски; - обувки половинки (летен артикул): 1450чф., в т.ч. до 150чф. дамски; - обувки топли (боти): 950 чф., в т.ч. до 150чф. дамски

23.08.2013
No в АОП:
02022-2013-0006
Краен срок за подаване на документи:
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Застрахователни услуги за нуждите на Главна дирекция „Охрана”, по обособени позиции както следва:      обособена позиция № І: Застраховки „КАСКО” и „Злополука на местата в МПС”,     обособена позиция № ІІ: Застраховка „Гражданска отговорност”,     обособена позиция № ІІІ: Застраховка „Живот” на служителите     

23.07.2013
No в АОП:
02022-2013-0004
Краен срок за подаване на документи:
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Комуникационна свързаност от мобилен оператор за нуждите на Главна дирекция „Охрана”

24.10.2012
No в АОП:
02022-2012-0006
Краен срок за подаване на документи:
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Сключване на застраховка „КАСКО“, „Злополука на местата“ в МПС и „Гражданска отговорност” на автомобилите - собственост на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ОХРАНА“, в две обособени позиции- І позиция”Застраховка „Каско” и Злополука на местата в МПС” и ІІ позиция „Гражданска отговорност”

Страница 14 от 15