Обществени поръчки [108]

07.04.2014
No в АОП:
02022-2014-0003
Краен срок за подаване на документи:
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Извънгаранционно сервизно обслужване на системите за сигурност на обекти на съдебната власт – подсистеми СОТ, видеонаблюдение, контрол на достъпа и интеграционна платформа”

21.02.2014
No в АОП:
02022-2014-0002
Краен срок за подаване на документи:
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Предоставяне и поддържане на защитена VPN услуга от комуникационен оператор на територията на страната за нуждите на ГД „Охрана”    

14.02.2014
No в АОП:
02022-2014-0001
Краен срок за подаване на документи:
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на Главна дирекция „Охрана

12.11.2013
No в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационна, компютърна и периферна техника”

07.10.2013
No в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатици в помещенията на структурните звена на ГД „Охрана”

04.10.2013
No в АОП:
02022-2013-0008
Краен срок за подаване на документи:
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво, и автомобилни бензини А95Н и А98Н) за нуждите на Главна дирекция „Охрана”, чрез карти за безналично плащане

30.08.2013
No в АОП:
02022-2013-0007
Краен срок за подаване на документи:
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Доставка на  обувни артикули за нуждите на служителите от Главна дирекция "Охрана, в т.ч.: - обувки половинки (пролетно-есенен артикул): 1250чф., в т.ч. до 150чф. дамски; - обувки половинки (летен артикул): 1450чф., в т.ч. до 150чф. дамски; - обувки топли (боти): 950 чф., в т.ч. до 150чф. дамски

23.08.2013
No в АОП:
02022-2013-0006
Краен срок за подаване на документи:
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Застрахователни услуги за нуждите на Главна дирекция „Охрана”, по обособени позиции както следва:      обособена позиция № І: Застраховки „КАСКО” и „Злополука на местата в МПС”,     обособена позиция № ІІ: Застраховка „Гражданска отговорност”,     обособена позиция № ІІІ: Застраховка „Живот” на служителите     

Страница 13 от 14