Обществени поръчки [115]

15.05.2014
No в АОП:
9029340
Краен срок за подаване на документи:
22.05.2014 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”

13.05.2014
No в АОП:
9029225
Краен срок за подаване на документи:
21.05.2014 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на хигиенни и миещи препарати,  и консумативи за нуждите на Главна дирекция „Охрана“ и териториалните й звена"

09.05.2014
No в АОП:
9029033
Краен срок за подаване на документи:
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Доставка на белезници за ръце и белезници за крака за нуждите на ГДО по обособени позиции:

Обособена позиция І – доставка на 500 броя белезници за ръце;

Обособена позиция ІІ - доставка на 100 броя белезници за крака.

09.05.2014
No в АОП:
02022-2014-0005
Краен срок за подаване на документи:
23.06.2014 11:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ГД „Охрана”, по следните обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на 5 броя специализирани автомобили /6+1 места/;

Обособена позиция №2: „Доставка на 5 броя специализирани автомобили /12+1 места/”;

Обособена позиция № 3: „Доставка на 1 брой пътнически микробус  /8+1 места/”

Обособена позиция № 4: „Доставка на 2 броя леки автомобили тип „хечбек” /4+1 места/”;

Обособена позиция № 5: „Доставка на 1 брой лек автомобил тип „седан”/4+1 места/”

29.04.2014
No в АОП:
9028730
Краен срок за подаване на документи:
13.05.2014 17:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Доставка на патрони за нуждите на ГДО по обособени позиции: Обособена позиция І – доставка на 70 000 броя бойни патрони калибър 9х18мм; Обособена позиция ІІ -  доставка на 10 000 броя 9х18мм патрони „стоп” за пистолет „Макаров” /ПМ/; Обособена позиция ІІІ -  доставка на 3 500 броя патрони 12 кал. патрони с каучукови сачми /ПКС/.

29.04.2014
No в АОП:
02022-2014-0004
Краен срок за подаване на документи:
29.05.2014 15:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Доставка на електропреносни пистолети, бойни и тренировъчни глави за тях за нуждите на ГДО по обособени позиции:

-Обособена позиция Ідоставка на 35 броя електропреносен пистолет.

-Обособена позиция ІІ - доставка на 100 броя тренировъчни глави за електропреносен пистолет.

-Обособена позиция ІІІ - доставка на 100 броя бойни глави за    електропреносен пистолет”.

23.04.2014
No в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на    копирна хартия, офис материали и консумативи за нуждите на Главна дирекция „Охрана“ и териториалните й звена"

07.04.2014
No в АОП:
02022-2014-0003
Краен срок за подаване на документи:
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Извънгаранционно сервизно обслужване на системите за сигурност на обекти на съдебната власт – подсистеми СОТ, видеонаблюдение, контрол на достъпа и интеграционна платформа”

Страница 13 от 15