Обществени поръчки [115]

26.06.2015
No в АОП:
02022-2015-0004
Краен срок за подаване на документи:
30.07.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Извънгаранционно сервизно обслужване на системи за сигурност на обекти на ГД „Охрана” и доставка  на компоненти за тях - подсистеми СОТ, видеонаблюдение, контрол на достъпа и интеграционна платформа”

24.06.2015
No в АОП:
02022-2015-0002
Краен срок за подаване на документи:
27.07.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от Главна дирекция „Охрана”, по обособени позиции, както следва: позиция І: „Доставка на  зимно специално облекло, в т.ч.  кожена куртка, костюм зимен и  пуловер с дълъг ръкав с пагони; позиция ІІ: „Доставка на лятно специално облекло, в т.ч. костюм летен, лятна риза и лятна шапка ”

23.06.2015
No в АОП:
02022-2015-0001
Краен срок за подаване на документи:
23.07.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на обувни артикули за нуждите на служителите от Главна дирекция „Охрана”

22.06.2015
No в АОП:
9043012
Краен срок за подаване на документи:
03.07.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”

22.06.2015
No в АОП:
9043013
Краен срок за подаване на документи:
03.07.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на радио комуникационно оборудване за нуждите на ГД „Охрана” /по стандарт DMR-digital protocol-ETSI-TS102 361-1,2,3/

22.04.2015
No в АОП:
9041028
Краен срок за подаване на документи:
07.05.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационна, компютърна и периферна техника”

04.12.2014
No в АОП:
9037013
Краен срок за подаване на документи:
16.12.2014 17:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Сключване на групова рискова застраховка „Живот” за служителите на ГД „Охрана” и териториалните й звена”

10.11.2014
No в АОП:
02022-2014-0012
Краен срок за подаване на документи:
21.11.2014 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

„Абонаментно обслужване и периодична актуализация на счетоводна програма „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство /Конто 66/” за нуждите на Главна дирекция „Охрана” и  териториалните й звена”

Страница 10 от 15