Обществени поръчки [123]

24.09.2015
No в АОП:
9046167
Краен срок за подаване на документи:
09.10.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на мрежово оборудване, компютърни конфигурации и монитори и периферна техника за нуждите на ГД "Охрана" по обособени позиции, както следва:     Обособена позиция І: Доставка на мрежово оборудване;     Обособена позиция ІІ: Доставка на компютърни конфигурации и монитори;     Обособена позиция ІІІ: Доставка на периферна техника”

19.08.2015
No в АОП:
9044995
Краен срок за подаване на документи:
04.09.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Доставка на патрони за нуждите на ГДО по обособени позиции:

Обособена позиция І – Доставка на 30 000 броя бойни патрони калибър 9х19 мм;

Обособена позиция ІІ - Доставка на 100 000 броя бойни патрони калибър 9х18 мм;.

Обособена позиция ІІІ - Доставка на 10 000 броя патрони „стоп” за пистолет „Макаров” /ПМ/, калибър 9х18мм

18.08.2015
No в АОП:
02022-2015-0007
Краен срок за подаване на документи:
23.09.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Следгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили  на Главна дирекция „Охрана” и териториалните й звена, по обособени позиции

13.08.2015
No в АОП:
02022-2015-0005
Краен срок за подаване на документи:
17.09.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво и бензин А95Н) за нуждите на Главна дирекция „Охрана”, чрез карти за безналично плащане.”

13.08.2015
No в АОП:
02022-2015-0006
Краен срок за подаване на документи:
17.09.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Застрахователни услуги за нуждите на Главна дирекция „Охрана”, по обособени позиции

21.07.2015
No в АОП:
9044045
Краен срок за подаване на документи:
31.07.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на копирна хартия, офис материали и консумативи за нуждите на Главна дирекция „Охрана“ и териториалните й звена”

14.07.2015
No в АОП:
9043792
Краен срок за подаване на документи:
24.07.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационна, компютърна и периферна техника”

26.06.2015
No в АОП:
02022-2015-0003
Краен срок за подаване на документи:
06.08.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Комуникационна свързаност от мобилен оператор  за нуждите на Главна дирекция „Охрана”

Страница 10 от 16