Обществени поръчки [97]

16.06.2014
No в АОП:
02022-2014-0007
Краен срок за подаване на документи:
28.07.2014 11:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво и бензин А95Н) за нуждите на Главна дирекция „Охрана”чрез карти за безналично плащане

03.06.2014
No в АОП:
9030009
Краен срок за подаване на документи:
19.06.2014 11:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на радио комуникационно оборудване за нуждите на ГД „Охрана”

03.06.2014
No в АОП:
9030014
Краен срок за подаване на документи:
18.06.2014 11:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на скенери за документи за нуждите на ГД „Охрана”

30.05.2014
No в АОП:
9029897
Краен срок за подаване на документи:
09.06.2014 10:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Ремонт на архивни и складови помещения за нуждите на ГД „ОХРАНА”-ЦУ“ 

26.05.2014
No в АОП:
02022-2014-0006
Краен срок за подаване на документи:
20.06.2014 14:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на ГД ”Охрана”

16.05.2014
No в АОП:
9029388
Краен срок за подаване на документи:
06.06.2014 14:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Доставка на белезници за ръце и белезници за крака за нуждите на ГДО по обособени позиции:

Обособена позиция І – доставка на 500 броя белезници за ръце;

Обособена позиция ІІ - доставка на 100 броя белезници за крака.

15.05.2014
No в АОП:
9029340
Краен срок за подаване на документи:
22.05.2014 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”

13.05.2014
No в АОП:
9029225
Краен срок за подаване на документи:
21.05.2014 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на хигиенни и миещи препарати,  и консумативи за нуждите на Главна дирекция „Охрана“ и териториалните й звена"

Страница 10 от 13