Обществени поръчки [108]

10.11.2014
No в АОП:
02022-2014-0012
Краен срок за подаване на документи:
21.11.2014 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

„Абонаментно обслужване и периодична актуализация на счетоводна програма „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство /Конто 66/” за нуждите на Главна дирекция „Охрана” и  териториалните й звена”

27.06.2014
No в АОП:
9031378
Краен срок за подаване на документи:
08.07.2014 11:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Ремонт на помещения в сграда на ОД „Охрана-Пловдив”

27.06.2014
No в АОП:
9031381
Краен срок за подаване на документи:
08.07.2014 11:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

"Ремонт на етапна конвойна база с денонощен режим на работа в ОЗ „Охрана – София - град

26.06.2014
No в АОП:
02022-2014-0011
Краен срок за подаване на документи:
05.08.2014 15:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от Главна дирекция "Охрана", по обособени позициикакто следва:

позиция І:„Доставка на зимно специално облекло, в т.ч. костюм зимен;

позиция ІІ: „Доставка на лятно специално облекло, в т.ч. костюм летен специален /яке и панталон и трикотажна блуза”

позиция ІІІ: Доставка на строево облекло, в т.ч. мъжки униформени ризи с къс ръкав и строеви панталони

25.06.2014
No в АОП:
02022-2014-0010
Краен срок за подаване на документи:
23.07.2014 11:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на   обувни артикули/ обувки цели полеви / за нуждите на служителите от Главна дирекция "Охрана"

25.06.2014
No в АОП:
9031131
Краен срок за подаване на документи:
24.07.2014 11:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на специализиран софтуер – програма за обучение на потребители на скенери за проверка на багаж – Hi-Scan 7555i.

25.06.2014
No в АОП:
9031133
Краен срок за подаване на документи:
22.07.2014 11:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационна, компютърна и периферна техника”

23.06.2014
No в АОП:
02022-2014-0009
Краен срок за подаване на документи:
11.08.2014 11:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Застрахователни услуги за нуждите на Главна дирекция „Охрана”, по обособени позиции както следва:

обособена позиция № І: Застраховка „Живот” на служителите

обособена позиция № ІІ: Застраховка „Гражданска отговорност”,

обособена позиция № ІІІ: Застраховки „КАСКО” и „Злополука на местата в МПС”

 

Страница 10 от 14