Обществени поръчки [113]

23.06.2015
No в АОП:
02022-2015-0001
Краен срок за подаване на документи:
23.07.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на обувни артикули за нуждите на служителите от Главна дирекция „Охрана”

22.06.2015
No в АОП:
9043012
Краен срок за подаване на документи:
03.07.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”

22.06.2015
No в АОП:
9043013
Краен срок за подаване на документи:
03.07.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на радио комуникационно оборудване за нуждите на ГД „Охрана” /по стандарт DMR-digital protocol-ETSI-TS102 361-1,2,3/

22.04.2015
No в АОП:
9041028
Краен срок за подаване на документи:
07.05.2015 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационна, компютърна и периферна техника”

04.12.2014
No в АОП:
9037013
Краен срок за подаване на документи:
16.12.2014 17:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Сключване на групова рискова застраховка „Живот” за служителите на ГД „Охрана” и териториалните й звена”

10.11.2014
No в АОП:
02022-2014-0012
Краен срок за подаване на документи:
21.11.2014 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

„Абонаментно обслужване и периодична актуализация на счетоводна програма „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство /Конто 66/” за нуждите на Главна дирекция „Охрана” и  териториалните й звена”

27.06.2014
No в АОП:
9031378
Краен срок за подаване на документи:
08.07.2014 11:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Ремонт на помещения в сграда на ОД „Охрана-Пловдив”

27.06.2014
No в АОП:
9031381
Краен срок за подаване на документи:
08.07.2014 11:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

"Ремонт на етапна конвойна база с денонощен режим на работа в ОЗ „Охрана – София - град

Страница 10 от 15