Обществени поръчки [113]

03.10.2018
No в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
12.10.2018 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Абонаментно обслужване и периодична актуализация на счетоводна програма „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство /Конто 66/” за нуждите на Главна дирекция „Охрана” и териториалните й звена”

10.08.2018
No в АОП:
9079519
Краен срок за подаване на документи:
27.08.2018 10:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на радио комуникационно оборудване за нуждите на ГД „Охрана” /по стандарт DMR-digital protocol -ETSI-TS102 361-1,2,3/  

08.08.2018
No в АОП:
02022-2018-0008
Краен срок за подаване на документи:
17.09.2018 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Застрахователни услуги за нуждите на Главна дирекция „Охрана”, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № І: Групова рискова застраховка на служителите на ГД „Охрана“;

Обособена позиция № ІІ: Застраховка „Гражданска отговорност”;

Обособена позиция № ІІІ: Застраховки „КАСКО” и „Злополука на местата в МПС”

03.08.2018
No в АОП:
9079224
Краен срок за подаване на документи:
16.08.2018 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационна, компютърна и периферна техника”

17.07.2018
No в АОП:
9078568
Краен срок за подаване на документи:
27.07.2018 10:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на радио комуникационно оборудване за нуждите на ГД „Охрана” /по стандарт DMR-digital protocol-ETSI-TS102 361-1,2,3/

06.06.2018
No в АОП:
9076871
Краен срок за подаване на документи:
25.06.2018 11:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на Главна дирекция „Охрана”

05.06.2018
No в АОП:
02022-2018-0007
Краен срок за подаване на документи:
23.07.2018 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво и бензин А95Н) за нуждите на Главна дирекция „Охрана” чрез карти за безналично плащане“.

23.05.2018
No в АОП:
02022-2018-0006
Краен срок за подаване на документи:
28.06.2018 16:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ГД „Охрана”, по следните обособени позиции:

Обособена позиция №1– „Доставка на 14 броя специализирани автомобили (8+1места) за конвой “;

Обособена позиция №2- „Доставка на 4 броя специализирани автомобили (6+1места) за ППД “;

Обособена позиция №3 -„Доставка на 2 броя специализирани автомобили за транспортиране на охранявани съдии, прокурори и следователи”.

Страница 1 от 15