Обществени поръчки [134]

04.12.2019
No в АОП:
00210-2019-0012
Краен срок за подаване на документи:
11.12.2019 23:59
Статус:
Затворена
Процедура:
Без тип

1688 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Главна дирекция „Охрана” и териториалните й звена”.

31.10.2019
No в АОП:
9094102
Краен срок за подаване на документи:
15.11.2019 17:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационна, компютърна и периферна техника”

23.10.2019
No в АОП:
02022-2019-0013
Краен срок за подаване на документи:
14.11.2019 17:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Публично състезание

„Следгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Главна дирекция „Охрана” по три обособени позиции”, както следва:

Обособена позиция №1: Следгаранционно обслужване и ремонт на  автомобили,  находящи се на територията на Регионална дирекция „Охрана - Пловдив”и прилежащите й Областни звена „Охрана“ Стара Загора, Пазарджик, Кърджали, Хасково и Смолян.

     Обособена позиция №2: Следгаранционно обслужване и ремонт на  автомобили, находящи се на територията на Регионална дирекция „Охрана - Варна” и прилежащите  й Областни звена  Добрич, Силистра, Търговище, Шумен и Разград.

     Обособена позиция №3: Следгаранционно обслужване и ремонт на  автомобили,  находящи се на територията на Регионална дирекция „Охрана - Бургас”и прилежащите  й Областни звена „Охрана” Ямбол и Сливен.

21.10.2019
No в АОП:
9093646
Краен срок за подаване на документи:
31.10.2019 17:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на 30 броя TETRA радиотерминали за нуждите на ГД „Охрана“

30.09.2019
No в АОП:
9092943
Краен срок за подаване на документи:
14.10.2019 17:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационна, компютърна и периферна техника”

21.08.2019
No в АОП:
02022-2019-0012
Краен срок за подаване на документи:
11.09.2019 17:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Публично състезание

„Извънгаранционно сервизно обслужване на системи за сигурност на обекти на ГД „Охрана” и доставка  на компоненти за тях - подсистеми СОТ, видеонаблюдение, контрол на достъпа и интеграционна платформа”

14.08.2019
No в АОП:
9091417
Краен срок за подаване на документи:
27.08.2019 17:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Комуникационна свързаност от мобилен оператор за нуждите на Главна дирекция "Охрана"

26.07.2019
No в АОП:
02022-2019-0011
Краен срок за подаване на документи:
30.08.2019 17:00
Статус:
Затворена
Процедура:
Открита процедура

Доставка на 2 броя специализирани автомобили (12+1места) за конвой за нуждите на ГД „Охрана”.

Страница 1 от 17