Предварителни обявления [32]

17.04.2014
No в АОП:
588497

Следгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Главна дирекция "Охрана" и териториалните й звена

17.04.2014
No в АОП:
588495

Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от Главна дирекция "Охрана

17.04.2014
No в АОП:
588492

Извънгаранционно сервизно обслужване на системите за сигурност на обекти на съдебната власт - подсистеми СОТ, видеонаблюдение, контрол на достъпа и интеграционна платформа

17.04.2014
No в АОП:
588490

„Предоставяне и поддържане на защитена VPN услуга от комуникационен оператор на територията на страната за нуждите на ГД „Охрана”

17.04.2014
No в АОП:
588489

Доставка на електропреносни пистолети и бойни и тренировъчни глави за тях за нуждите на ГД "Охрана" по обособени позици: Обособена позиция І - Електропреносни пистолети; Обособена позиция ІІ- Тренировъчни глави за електропреносен пистолет; Обособена позиция ІІІ- Бойни глави за електропреносен пистолет

17.04.2014
No в АОП:
588487

Доставка на специализирани автомобили за нуждите на Главна дирекция "Охрана" по обособени позиции:Обособена позиция І "Доставка на специализирани автомобили за ППД, Обособена позиция ІІ "Доставка на специализирани автомобили/8+1места/за конвой"

17.04.2014
No в АОП:
588486

"Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на ГД "Охрана"

17.04.2014
No в АОП:
588483

Доставка на автомобилни горива/ дизелово гориво и автомобилни бензини А95Н и А98Н/, за нуждите на ГД "Охрана", чрез карти за безналично плащане

Страница 4 от 4