Предварителни обявления [32]

19.02.2015
No в АОП:
649236

Извънгаранционно сервизно обслужване на системите за сигурност на обекти на съдебната власт - подсистеми СОТ, видеонаблюдение, контрол на достъпа и интеграционна платформа

19.02.2015
No в АОП:
649244

Доставка на автомобилни горива за нуждите на ГД Охрана, чрез карти за безналично плащане

19.02.2015
No в АОП:
649241

Доставка на специализирани автомобили за нуждите на Главна дирекция Охрана по обособени позиции:Обособена позиция І - Доставка на специализирани автомобили /6+1 места/ за ППД; Обособена позиция ІІ- Доставка на специализирани автомобили/ 8+ 1 места/ за конвой; Обособена позиция ІІІ- Доставка на пътнически микробус /8+ 1 места/; Обособена позиция ІV- Доставка на лек автомобил Седан /4+ 1 места/; Обособена позиция V- Доставка на високопроходим автомобил /4х4/ 

19.02.2015
No в АОП:
649248

Доставка на обувни артикули за нуждите на служителите на Главна дирекция Охрана

19.02.2015
No в АОП:
649239

Доставка на патрони за нуждите на Главна дирекция Охрана по обособени позиции: Обособена позиция І -Доставка на бойни патрони,калибър 9х 19 мм; Обособена позиция ІІ - Доставка на бойни патрони, калибър 9х18 мм; Обособена позиция ІІІ - Доставка на патрони стоп за ПМ, калибър 9х18 мм

17.04.2014
No в АОП:
588505

Доставка на обувни артикули /обувки цели полеви/ за нуждите на служителите на ГД "Охрана"

17.04.2014
No в АОП:
588503

Доставка на обувни артикули за нуждите на служителите на ГД "Охрана"

17.04.2014
No в АОП:
588499

Застрахователни услуги за нуждите на Главна дирекция "Охрана" по обособени позиции, както следва: І позиция Застраховка "Живот", ІІ позиция Застраховка "Гражданска отговорност", ІІІ позиция Застраховка "КАСКО" и "Злополука на местата в МПС"

Страница 3 от 4