Предварителни обявления [32]

26.02.2016
No в АОП:
716218

Следгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на ГДО по 2 обособени позиции: Обособена позиция І - Следгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили, находящи се на територията на Областна дирекция "Охрана - София" и Обособена позиция ІІ - Следгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили, находящи се на територията на Областна дирекция "Охрана - Велико Търново"

26.02.2016
No в АОП:
716219

Комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на ГД „Охрана”

25.02.2016
No в АОП:
716058

„Предоставяне и поддържане на защитена VPN услуга от комуникационен оператор на територията на страната за нуждите на ГД „Охрана”

19.02.2015
No в АОП:
649229

Застрахователни услуги за нуждите на Главна дирекция "Охрана" по обособени позиции, както следва: І позиция Застраховка "Живот", ІІ позиция Застраховка  "Гражданска отговорност", ІІІ позиция Застраховка "КАСКО" и "Злополука на местата в МПС"

19.02.2015
No в АОП:
649230

Комуникационна свързаност от оператор на мобилни услуги

19.02.2015
No в АОП:
649233

Доставка на противогази и защитни комплекти за химическа защита за нуждите на ГДО по обособени позиции
Обособена позиция І - Доставка на 340 бр. индивидуален противогаз;
Обособена позиция ІІ - Доставка на 280 бр. защитен к-т за химическа защита;

19.02.2015
No в АОП:
649234

Следгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Главна дирекция "Охрана" и териториалните й звена

19.02.2015
No в АОП:
649249

Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от Главна дирекция Охрана 

Страница 2 от 4