Предварителни обявления [32]

26.02.2016
No в АОП:
716192

Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите на ГДО

26.02.2016
No в АОП:
716193

Доставка на обувни артикули за нуждите на служителите на ГДО

26.02.2016
No в АОП:
716194

Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ГДО по обособени позиции Обособена позиция І - Доставка на 8 броя специализирани автомобили (6+1 места) за ППД;Обособена позиция ІІ - Доставка на 5 броя специализирани автомобили (8+1 места) за конвой;

26.02.2016
No в АОП:
716197

Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност за съдебни сгради (за срок от 2 години) по обособени позиции:Обособена позиция І - Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район София;Обособена позиция ІІ - Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Пловдив;Обособена позиция ІІІ - Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Варна;Обособена позиция ІV - Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Бургас;Обособена позиция V - Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Велико Търново;

26.02.2016
No в АОП:
716202

Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво и автомобилен бензин А95Н) за нуждите на Главна дирекция "Охрана", чрез карти за безналично плащане

26.02.2016
No в АОП:
716206

Застрахователни услуги за нуждите на  ГДО по обособени позиции:Обособена позиция І - Застраховка "Живот";Обособена позиция ІІ - Застраховка "Гражданска отговорност" и Обособена позиция ІІІ - Застраховки "КАСКО" и "Злополука на местата в МПС"

26.02.2016
No в АОП:
716211

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на ГДО

26.02.2016
No в АОП:
716217

Следгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на ГДО по 3 обособени позиции: Обособена позиция І - Следгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили, находящи се на територията на Областна дирекция "Охрана - Пловдив";Обособена позиция ІІ - Следгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили, находящи се на територията на Областна дирекция "Охрана - Варна" и Обособена позиция ІІІ - Следгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили, находящи се на територията на Областна дирекция "Охрана - Бургас"

Страница 1 от 4