„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Главна дирекция „Охрана” и териториалните й звена”.

Номер в АОП
00210-2019-0012
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
04.12.2019
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
11.12.2019 23:59

1688 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Главна дирекция „Охрана” и териториалните й звена”.

Документи за участие

Документ Публикуван
Покана с приложения 04.12.2019