„Извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационна, компютърна и периферна техника”

Номер в АОП
9094102
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
31.10.2019
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
15.11.2019 17:00

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационна, компютърна и периферна техника”

Друга информация

Документ Публикуван
Протокол 26.11.2019
Договор 10.12.2019
Приложение към договора 10.12.2019
Приложение към договора 10.12.2019
Приложение към договора 10.12.2019
Приложения към договора 10.12.2019