„Доставка на 30 броя TETRA радиотерминали за нуждите на ГД „Охрана“

Номер в АОП
9093646
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
21.10.2019
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
31.10.2019 17:00

„Доставка на 30 броя TETRA радиотерминали за нуждите на ГД „Охрана“

Документи за участие

Документ Публикуван
Обява 21.10.2019
Информация за публикувана обява 21.10.2019
Документация съдържание 21.10.2019
Документация, образци на документи 21.10.2019

Друга информация

Документ Публикуван
Протокол от работата на комисията 05.11.2019
Договор 15.11.2019
Приложение 15.11.2019
Приложение 15.11.2019