„Извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационна, компютърна и периферна техника”

Номер в АОП
9092943
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
30.09.2019
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
14.10.2019 17:00

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационна, компютърна и периферна техника”

Друга информация

Документ Публикуван
Протокол 29.10.2019