„Извънгаранционно сервизно обслужване на системи за сигурност на обекти на ГД „Охрана” и доставка на компоненти за тях - подсистеми СОТ, видеонаблюдение, контрол на достъпа и интеграционна платформа”

Номер в АОП
02022-2019-0012
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
21.08.2019
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
11.09.2019 17:00

„Извънгаранционно сервизно обслужване на системи за сигурност на обекти на ГД „Охрана” и доставка  на компоненти за тях - подсистеми СОТ, видеонаблюдение, контрол на достъпа и интеграционна платформа”

Документи за участие

Документ Публикуван
Документация съдържание 21.08.2019
Решение 21.08.2019
Обявление 21.08.2019
Документация и образци 21.08.2019
ЕЕДОП 21.08.2019