Комуникационна свързаност от мобилен оператор за нуждите на Главна дирекция „Охрана”

Номер в АОП
9091417
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
14.08.2019
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
27.08.2019 17:00

Комуникационна свързаност от мобилен оператор за нуждите на Главна дирекция "Охрана"

Друга информация

Документ Публикуван
Заповед за удължаване на срока 28.08.2019
Информация за публикувана обява 28.08.2019