Доставка на 2 броя специализирани автомобили (12+1 места) за конвой за нуждите на ГД „Охрана”.

Номер в АОП
02022-2019-0011
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
26.07.2019
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
30.08.2019 17:00

Доставка на 2 броя специализирани автомобили (12+1места) за конвой за нуждите на ГД „Охрана”.

Документи за участие

Документ Публикуван
Документация 29.07.2019
Решение 29.07.2019
Обявление 29.07.2019
ЕЕДОП 29.07.2019
Документация - образци на документи 29.07.2019