Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от ГД ”Охрана” по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 „Доставка на зимно униформено облекло - Зимен специален костюм (яке-куртка и панталон) – 550 комплекта. 2. Обособена позиция №2 „Доставка на лятно униформено облекло – Летен специален костюм (яке-куртка и панталон) – 680 комплекта.

Номер в АОП
02022-2019-0009
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
23.07.2019
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
22.08.2019 17:00

Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от ГД ”Охрана” по обособени позиции:

  1.      Обособена позиция №1 „Доставка на зимно униформено облекло - Зимен специален костюм (яке-куртка и панталон)– 550 комплекта.
  2.      Обособена позиция №2 „Доставка на лятно униформено облекло – Летен специален костюм (яке-куртка и панталон)– 680 комплекта.

Документи за участие

Документ Публикуван
Решение 26.07.2019
Обявление 26.07.2019
Документация 26.07.2019
Документация и образци 26.07.2019
ЕЕДОП 26.07.2019

Друга информация

Документ Публикуван
Протокол № 1 27.08.2019
Съобщение за отваряне на ценови оферти 27.08.2019
Протокол № 2 30.08.2019
Доклад по чл. 60 от ППЗОП 30.08.2019
Решение 30.08.2019