„Ремонт на покрив в ГД „Охрана“ - ЦУ“

Номер в АОП
9090425
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
17.07.2019
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
02.08.2019 17:00

„Ремонт на покрив в ГД „Охрана“ - ЦУ“

Друга информация

Документ Публикуван
Протокол № 1 06.08.2019
Протокол № 2 14.08.2019
Решение за прекратяване на процедурата 10.09.2019