„Доставка на компютърна и разпечатваща техника за нуждите на ГД „Охрана“ в четири обособени позиции:

Номер в АОП
02022-2019-0008
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
13.06.2019
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
09.07.2019 17:00

„Доставка на компютърна и разпечатваща техника за нуждите на ГД „Охрана“ в четири обособени позиции:

         Обособена позиция I : мобилен компютър-5бр.

         Обособена позиция II : компютърна конфигурация с монитор 21“- 95бр.

         Обособена позиция III : компютърна конфигурация с монитор 27“ - 5 бр.

         Обособена позиция IV : мултифункционални устройства /МФУ/ - 8 бр.

Документи за участие

Документ Публикуван
Решение 13.06.2019
Обявление 13.06.2019
Документация 13.06.2019
Документация и образци 13.06.2019
ЕЕДОП 13.06.2019
Разяснение 28.06.2019