„Следгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Главна дирекция „Охрана” по три обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1: Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили, находящи се на територията на Регионална дирекция „Охрана - Пловдив” и прилежащите й Областни звена „Охрана“ Стара Загора, Пазарджик, Кърджали, Хасково и Смолян. Обособена позиция № 2: Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили, находящи се на територията на Регионална дирекция „Охрана - Варна” и прилежащите й Областни звена Добрич, Силистра, Търговище, Шумен и Разград. Обособена позиция № 3: Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили, находящи се на територията на Регионална дирекция „Охрана - Бургас” и прилежащите й Областни звена „Охрана” Ямбол и Сливен

Номер в АОП
02022-2019-0005
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
20.05.2019
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
10.06.2019 17:00

„Следгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Главна дирекция „Охрана” по три обособени позиции”, както следва:  Обособена позиция № 1: Следгаранционно обслужване и ремонт на  автомобили,  находящи се на територията на Регионална дирекция „Охрана - Пловдив” и прилежащите й Областни звена „Охрана“ Стара Загора, Пазарджик, Кърджали, Хасково и Смолян. Обособена позиция № 2: Следгаранционно обслужване и ремонт на  автомобили, находящи се на територията на Регионална дирекция „Охрана - Варна” и прилежащите  й Областни звена  Добрич, Силистра, Търговище, Шумен и Разград. Обособена позиция № 3: Следгаранционно обслужване и ремонт на  автомобили,  находящи се на територията на Регионална дирекция „Охрана - Бургас” и прилежащите  й Областни звена „Охрана” Ямбол и Сливен

Документи за участие

Документ Публикуван
Документация 20.05.2019
Решение 20.05.2019
Обявление 20.05.2019
ЕЕДОП 20.05.2019
Документация, образци на документи 20.05.2019