Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от ГД ”Охрана” по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 „Доставка на зимно униформено облекло - Зимен специален костюм (яке-куртка и панталон) – 550 комплекта. 2. Обособена позиция №2 „Доставка на лятно униформено облекло – Летен специален костюм (яке-куртка и панталон) – 680 комплекта.

Номер в АОП
02022-2019-0004
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
17.04.2019
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
22.05.2019 17:00

Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от ГД ”Охрана” по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 „Доставка на зимно униформено облекло - Зимен специален костюм (яке-куртка и панталон) – 550 комплекта. 2. Обособена позиция №2 „Доставка на лятно униформено облекло – Летен специален костюм (яке-куртка и панталон) – 680 комплекта.

Документи за участие

Документ Публикуван
Документация 19.04.2019
Решение 19.04.2019
Обявление 19.04.2019
Документация, образци на документи 19.04.2019
ЕЕДОП 19.04.2019

Друга информация

Документ Публикуван
Протокол 25.06.2019
Решение 25.06.2019
Доклад на комисията 25.06.2019
Обявление за прекратяване на процедурата 15.07.2019