Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от ГД ”Охрана” по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 „Доставка на зимно униформено облекло - Зимен специален костюм (яке-куртка и панталон) – 550 комплекта. 2. Обособена позиция №2 „Доставка на лятно униформено облекло – Летен специален костюм (яке-куртка и панталон) – 680 комплекта.

Номер в АОП
02022-2019-0004
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
17.04.2019
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
22.05.2019 17:00

Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от ГД ”Охрана” по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 „Доставка на зимно униформено облекло - Зимен специален костюм (яке-куртка и панталон) – 550 комплекта. 2. Обособена позиция №2 „Доставка на лятно униформено облекло – Летен специален костюм (яке-куртка и панталон) – 680 комплекта.

Документи за участие

Документ Публикуван
Документация 19.04.2019
Решение 19.04.2019
Обявление 19.04.2019
Документация, образци на документи 19.04.2019
ЕЕДОП 19.04.2019

Друга информация

Документ Публикуван