„Доставка на обувни артикули за нуждите на служителите от ГД”Охрана”

Номер в АОП
02022-2019-0003
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
15.04.2019
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
21.05.2019 17:00

„Доставка на обувни артикули за нуждите на служителите от ГД”Охрана”

Документи за участие

Документ Публикуван
Документация 17.04.2019
Решение 17.04.2019
Обявление 17.04.2019
Документация, образци на документи 17.04.2019
ЕЕДОП 17.04.2019

Друга информация

Документ Публикуван