„Доставка на обувни артикули за нуждите на служителите от ГД”Охрана”

Номер в АОП
02022-2019-0003
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
15.04.2019
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
21.05.2019 17:00

„Доставка на обувни артикули за нуждите на служителите от ГД”Охрана”

Документи за участие

Документ Публикуван
Документация 17.04.2019
Решение 17.04.2019
Обявление 17.04.2019
Документация, образци на документи 17.04.2019
ЕЕДОП 17.04.2019