„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ГД „Охрана”, по следните обособени позиции:

Номер в АОП
02022-2019-0002
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
04.04.2019
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
09.05.2019 17:00

„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ГД „Охрана”, по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Доставка на 2 броя специализирани автомобили (12+1места) за конвой.

Обособена позиция № 2: Доставка на 3 броя специализирани автомобили (8+1места) за конвой.

Обособена позиция № 3: Доставка на 3 броя специализирани автомобили (6+1места) за ППДЗЛ.

Обособена позиция № 4: „Доставка на 5 броя специализирани автомобили за оперативно технически цели“.

Документи за участие

Документ Публикуван
Решение 04.04.2019
Обявление 04.04.2019
Документация съдържание 04.04.2019
Документация и образци на документи 04.04.2019
ЕЕДОП 04.04.2019