„Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”

Номер в АОП
9086253
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
28.02.2019
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
18.03.2019 17:00

„Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”

Друга информация

Документ Публикуван
Протокол 27.03.2019
Договор 19.04.2019
Техническо предложение 19.04.2019
Ценово предложение 19.04.2019
Декларация 19.04.2019