„Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”

Номер в АОП
9086253
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
28.02.2019
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
18.03.2019 17:00

„Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”

Друга информация

Документ Публикуван