Застраховка „Гражданска отговорност“ на служебните моторни превозни средства на ГД „Охрана“

Номер в АОП
9083238
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
19.11.2018
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
03.12.2018 16:00

Застраховка „Гражданска отговорност“ на служебните моторни превозни средства на ГД „Охрана“

Друга информация

Документ Публикуван
Протокол 06.12.2018
Договор 27.12.2018
Приложение 27.12.2018
Приложение 27.12.2018
Декларация за конфиденциалност 27.12.2018
Приложение 27.12.2018