„Абонаментно обслужване и периодична актуализация на счетоводна програма „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство /Конто 66/” за нуждите на Главна дирекция „Охрана” и териториалните й звена”

Номер в АОП
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
03.10.2018
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
12.10.2018 16:00

„Абонаментно обслужване и периодична актуализация на счетоводна програма „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство /Конто 66/” за нуждите на Главна дирекция „Охрана” и териториалните й звена”

Документи за участие

Документ Публикуван
Документация, образци на документи 03.10.2018
Покана 03.10.2018

Друга информация

Документ Публикуван
Протокол 16.10.2018
Договор 06.11.2018
Техническо предложение 06.11.2018
Ценово предложение 06.11.2018