„Доставка на радио комуникационно оборудване за нуждите на ГД „Охрана” /по стандарт DMR-digital protocol -ETSI-TS102 361-1,2,3/

Номер в АОП
9079519
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
10.08.2018
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
27.08.2018 10:00

„Доставка на радио комуникационно оборудване за нуждите на ГД „Охрана” /по стандарт DMR-digital protocol -ETSI-TS102 361-1,2,3/  

Друга информация

Документ Публикуван
Протокол 31.08.2018
Договор 27.09.2018