Застрахователни услуги за нуждите на Главна дирекция „Охрана”, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № І: Групова рискова застраховка на служителите на ГД „Охрана“; Обособена позиция № ІІ: Застраховка „Гражданска отговорност”; Обособена позиция № ІІІ: Застраховки „КАСКО” и „Злополука на местата в МПС”

Номер в АОП
02022-2018-0008
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
08.08.2018
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
17.09.2018 16:00

Застрахователни услуги за нуждите на Главна дирекция „Охрана”, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № І: Групова рискова застраховка на служителите на ГД „Охрана“;

Обособена позиция № ІІ: Застраховка „Гражданска отговорност”;

Обособена позиция № ІІІ: Застраховки „КАСКО” и „Злополука на местата в МПС”

Документи за участие

Документ Публикуван
Решение 10.08.2018
Обявление 10.08.2018
Документация съдържание 10.08.2018
ЕЕДОП 10.08.2018
Документация, образци на документи 10.08.2018

Друга информация

Документ Публикуван
Протокол № 1 26.09.2018
Протокол № 2 05.10.2018
Съобщение за отваряне на ценови оферти 05.10.2018
Протокол № 3 19.10.2018
Доклад по чл. 60 от ППЗОП 19.10.2018
Решение 19.10.2018