„Извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационна, компютърна и периферна техника”

Номер в АОП
9079224
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
03.08.2018
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
16.08.2018 16:00

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационна, компютърна и периферна техника”

Документи за участие

Документ Публикуван
Информация за обява 03.08.2018
Обява 03.08.2018
Документация и образци 03.08.2018
Заповед удължаване срок 17.08.2018
Информация 17.08.2018

Друга информация

Документ Публикуван
Протокол 29.08.2018
Договор 05.10.2018
Ценово предложение 05.10.2018
Техническо предложение 05.10.2018
Приложения № 4 и № 5 05.10.2018