„Доставка на радио комуникационно оборудване за нуждите на ГД „Охрана” /по стандарт DMR-digital protocol-ETSI-TS102 361-1,2,3/

Номер в АОП
9078568
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
17.07.2018
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
27.07.2018 10:00

„Доставка на радио комуникационно оборудване за нуждите на ГД „Охрана” /по стандарт DMR-digital protocol-ETSI-TS102 361-1,2,3/

Документи за участие

Документ Публикуван
Информация за обява 17.07.2018
Обява 17.07.2018
Документация и образци 17.07.2018

Друга информация

Документ Публикуван
Решение за прекратяване на процедурата 27.07.2018