„Комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на Главна дирекция „Охрана”

Номер в АОП
9076871
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
06.06.2018
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
25.06.2018 11:00

„Комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на Главна дирекция „Охрана”

Друга информация

Документ Публикуван
Протокол от работата на комисията 26.06.2018
Протокол № 2 06.08.2018
договор 10.09.2018
приложения към договор 10.09.2018
декларация 10.09.2018