„Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво и бензин А95Н) за нуждите на Главна дирекция „Охрана” чрез карти за безналично плащане“.

Номер в АОП
02022-2018-0007
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
05.06.2018
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
23.07.2018 16:00

Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво и бензин А95Н) за нуждите на Главна дирекция „Охрана” чрез карти за безналично плащане“.

Документи за участие

Документ Публикуван
Обявление 05.06.2018
Документация и образци 05.06.2018
ЕЕДОП 05.06.2018
Решение 05.06.2018
Документация 05.06.2018