„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ГД „Охрана”, по следните обособени позиции:

Номер в АОП
02022-2018-0006
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
23.05.2018
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
28.06.2018 16:00

„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ГД „Охрана”, по следните обособени позиции:

Обособена позиция №1– „Доставка на 14 броя специализирани автомобили (8+1места) за конвой “;

Обособена позиция №2- „Доставка на 4 броя специализирани автомобили (6+1места) за ППД “;

Обособена позиция №3 -„Доставка на 2 броя специализирани автомобили за транспортиране на охранявани съдии, прокурори и следователи”.

Документи за участие

Документ Публикуван
Решение 23.05.2018
Обявление 23.05.2018
Документация съдържание 23.05.2018
Документация и образци 23.05.2018
ЕЕДОП 23.05.2018