„Доставка и монтаж на система за видео - сканиране на долната страна на МПС за нуждите на ГД „Охрана““

Номер в АОП
9075992
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
14.05.2018
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
22.05.2018 16:00

„Доставка и монтаж на система за видео- сканиране на долната страна на МПС за нуждите на ГД „Охрана““

Документи за участие

Документ Публикуван
Информация за публикувана обява 14.05.2018
Обява 14.05.2018
Документация и образци 14.05.2018