Доставка на 70 броя бронежилетки за открито носене за нуждите на ГДО.

Номер в АОП
9075746
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
08.05.2018
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
25.05.2018 15:00

Доставка на 70 броя бронежилетки за открито носене за нуждите на ГДО.