„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на ГД „Охрана“

Номер в АОП
02022-2018-0005
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
08.05.2018
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
13.06.2018 17:00

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на ГД „Охрана“

 

Документи за участие

Документ Публикуван
Решение 09.05.2018
Обявление 09.05.2018
Документация съдържание 09.05.2018
Документация, образци на документи 09.05.2018
ЕЕДОП 09.05.2018