„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на ГД „Охрана“

Номер в АОП
02022-2018-0005
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
08.05.2018
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
13.06.2018 17:00

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на ГД „Охрана“

 

Документи за участие

Документ Публикуван
Решение 09.05.2018
Обявление 09.05.2018
Документация съдържание 09.05.2018
Документация, образци на документи 09.05.2018
ЕЕДОП 09.05.2018

Друга информация

Документ Публикуван
Разяснение по документацията 18.05.2018