Следгаранционно обслужване и ремонт на 64 бр. автомобила на Главна дирекция „Охрана” и териториалните й звена, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Следгаранционно обслужване и ремонт на 27 автомобила, находящи се на територията на Регионална дирекция „Охрана - Пловдив” и прилежащите й Областни звена „Охрана“ Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Кърджали, Хасково и Смолян. Обособена позиция №2: Следгаранционно обслужване и ремонт на 23 автомобила, находящи се на територията на Регионална дирекция „Охрана - Варна” и прилежащите й Областни звена „Охрана“ Варна, Добрич, Силистра, Търговище, Шумен и Разград. Обособена позиция №3: Следгаранционно обслужване и ремонт на 14 автомобила, находящи се на територията на Регионална дирекция „Охрана - Бургас” и прилежащите й Областни звена „Охрана“ Бургас, Ямбол и Сливен

Номер в АОП
02022-2018-0004
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
25.04.2018
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
18.05.2018 17:00

Следгаранционно обслужване и ремонт на 64 бр. автомобила на   Главна дирекция „Охрана”   и териториалните й звена, по обособени позиции, както следва:

     Обособена позиция №1: Следгаранционно обслужване и ремонт на 27автомобила,  находящи се на територията на Регионална дирекция „Охрана - Пловдив” и прилежащите й Областни звена „Охрана“ Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Кърджали, Хасково и Смолян.

     Обособена позиция №2: Следгаранционно обслужване и ремонт на 23 автомобила, находящи се на територията на Регионална дирекция „Охрана - Варна”и прилежащите  й Областни звена „Охрана“ Варна, Добрич, Силистра, Търговище, Шумен и Разград.

     Обособена позиция №3: Следгаранционно обслужване и ремонт на 14 автомобила, находящи се на територията на Регионална дирекция „Охрана - Бургас” и прилежащите й Областни звена „Охрана“ Бургас,Ямбол и Сливен

Документи за участие

Документ Публикуван
Решение 25.04.2018
Обявление 25.04.2018
Документация образци на документи 25.04.2018
Документация съдържание 25.04.2018
ЕЕДОП 25.04.2018