„Предоставяне и поддържане на защитена VPN услуга от комуникационен оператор на територията на страната за нуждите на ГД „Охрана”

Номер в АОП
02022-2018-0003
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
24.04.2018
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
01.06.2018 17:00

„Предоставяне и поддържане на защитена VPN услуга от комуникационен оператор на територията на страната за нуждите на ГД „Охрана”

Документи за участие

Документ Публикуван
Решение 26.04.2018
Обявление 26.04.2018
Документация съдържание 26.04.2018
ЕЕДОП 26.04.2018
Документация, образци на документи 26.04.2018