„Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от ГД ”Охрана”

Номер в АОП
02022-2018-0002
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
03.04.2018
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
15.05.2018 17:00

„Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от ГД ”Охрана”

Документи за участие

Документ Публикуван
ЕЕДОП 03.04.2018
ЕЕДОП за попълване от участниците 04.04.2018
Решение 04.04.2018
Обявление 04.04.2018
Документация съдържание 04.04.2018
Документация и образци 04.04.2018
Разписка по образец 04.04.2018