„Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”.

Номер в АОП
9074448
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
30.03.2018
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
20.04.2018 10:00

„Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”.

Друга информация

Документ Публикуван
Протокол от работата на комисията 04.05.2018
договор 29.05.2018
приложение към договор 29.05.2018
приложение към договор 29.05.2018
декларация 29.05.2018