„Сключване на групова рискова застраховка за служителите на ГД „Охрана” и териториалните й звена”

Номер в АОП
9070101
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
08.11.2017
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
27.11.2017 16:00

„Сключване на групова рискова застраховка за служителите на ГД „Охрана” и териториалните й звена”

Друга информация

Документ Публикуван
Протокол от работата на комисията 12.12.2017
Договор 09.01.2018
Приложения договор 09.01.2018