„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на GPS – оборудване за служебните автомобили в Главна дирекция „Охрана”.

Номер в АОП
9069719
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
27.10.2017
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
15.11.2017 16:00

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатацияна GPS – оборудване за служебните автомобили в Главна дирекция „Охрана”.

Друга информация

Документ Публикуван
Протокол 21.11.2017
Договор 23.11.2017
Приложения към договора 23.11.2017