„Доставка на 1500 бр. калъфи за служебна карта с вграден легитимационен знак за нуждите на ГД „Охрана”

Номер в АОП
9069362
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
17.10.2017
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
31.10.2017 11:00

„Доставка на 1500 бр. калъфи за служебна карта с вграден легитимационен знак за нуждите на ГД „Охрана”

Документи за участие

Документ Публикуван
Информация за публикувана обява 17.10.2017
Документация за участие в поръчката 17.10.2017
Обява 17.10.2017

Друга информация

Документ Публикуван
Заповед за удължаване на срока 27.10.2017
Информация за удължаване на срока 27.10.2017
Протокол 08.11.2017
Договор 23.11.2017
Приложения договор 23.11.2017